Mgr. Kateřina Pěkná – speciální pedagožka, vedoucí SVP

odborný profil: postgraduální vzdělání – psychoterapeutický výcvik SUR, metoda VTI, konzultace s pedagogy

další zaměření vzdělávání – rodinná  a systemická terapie

 

PhDr. Jan Smolka – speciální pedagog

odborný profil: postgraduální vzdělání – psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v supervizi a koučování

lektor preventivních programů, lektor vzdělávání dospělých

 

Mgr. David Sladký – speciální pedagog

odborný profil: postgraduální vzdělání – psychoterapeutický výcvik SUR

další zaměření vzdělávání – problematika výchovného poradenství a etopedické diagnostiky

 

Mgr. Klára Antelová – psycholožka  – mateřská dovolená

odborný profil: postgraduální vzdělání – psychoterapeutický výcvik KBT, metoda SANDTRAY

další zaměření vzdělávání – vývojová psychologie, mladší školní věk

 

Mgr. Michaela Miková DiS.- psycholog

odborný profil: výcvik v telefonické krizové intervenci, vyšší odborné vzdělání v sociální a humanitární práci

další zaměření vzdělávání- zvládání krizových situací, vývojová psychologie