Ambulantní oddělení SVP DVOJKA 

poskytuje  individuální konzultace za dodržení hygienických podmínek,

po předložení čestného prohlášení – bezinfekčnosti.

Telefonické objednání na čísle 778 421 526.

Můžete napsat  SMS zprávu s kontaktem na vás. Ozveme se a poradíme

ve vztahových tématech a podle možností i v problémech distančního vzdělávání.

 

Tým SVP DVOJKA