Právní status střediska

Středisko výchovné péče – ambulantní oddělení je od 1. 10. 2013 součástí Dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16.

 

Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16

Sídlo zařízení: Jana Masaryka 16/64, 120 00 Praha 2

Tel: 778 421 526, 222 52 02 93

Adresy pro dálkový přístup: dvojkapraha2@seznam.cz   www.svp-dvojka.cz

Datová schránka: 82c8qd8

IČ: 65993381

Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

 

Poslání střediska

Ambulantní oddělení poskytuje diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby pro o děti a mladistvé s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji (dále také „klient“). Poskytuje služby rodičům (osobám zodpovědným za výchovu) dětí a jejich pedagogům.

Posláním střediska výchovné péče je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu řešení, ve kterém může dítě a jeho okolí naplňovat své vývojové potřeby a potenciál.

 

Provozní doba střediska: pondělí až pátek 8,00 – 18,00 podle individuálního objednání

 

Vymezení hlavní cílové skupiny:

Děti ve věku I. a II. stupně základní školy s problémovým chováním a rizikem poruch chování

Rodiče dětí a osoby zodpovědné za výchovu, jiné důležité vztahové osoby

Pedagogové dětí

Další cílové skupiny:

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (sociální a zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení ve stupni lehkého mentálního postižení)

Žáci a studenti vyšších stupňů škol do 26 – ti let věku